Partnerstvo Gemera - Malohontu

  

Partnerstvo bolo registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod presným menom "Partnerstvo Gemera - Malohontu" dňa 07.10.2005 (linka na register MV SR). Združenie má pridelené identifikačné číslo: 37999729 s oblastami činnosti "rozvoj obce, regiónu, CR" a "sociálne, opatrovateľské".

 

 Charakteristika OZ

Pri rešpektovaní princípov, cieľov a metód Fondu sociálneho rozvoja a Manuálu pre partnerstvá, združenie považuje za prioritu vo svojej činnosti riešenie problémov skupín obyvateľstva, osobitne ohrozených sociálnou exlúziou, dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu, členov separovaných a segregovaných komunít.

Princípom pre prácu združenia je práca v partnerstve, zameraná na:

-         stimulovanie ekonomickej aktivity,

-         propagovanie rovnakých príležitostí a znižovanie sociálnej exklúzie,

-         hľadanie nových prístupov k účasti komunity,

-         lepšia koordinácia na miestnej a lokálnej úrovni a v existujúcich verejných, súkromných a dobrovoľníckych organizáciách (MVO).      

Občianske združenie orientuje svoju činnosť na:

-         riešenie otázok zlepšenia kvality života občanov,

-         znižovanie sociálnych rozdielov medzi regiónmi, skupinami občanov,

-         zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti (aktivácia a motivácia) hlavne sociálne ohrozených a vylúčených skupín, občanov žijúcich v hmotnej núdzi,

-         príprava a realizácia projektov a programov podpory cez zvýšenie   zapojenia a angažovanosti sa subjektov a organizácii zaoberajúcich sa sociálnou problematikou,

-         spolupodieľať sa na budovaní systémov sociálnych služieb pre starých občanov, zdravotne postihnutých, drogovo závislých, migrujúcich občanov, deti a mládež a ostatných skupín odkázaných na sociálnu pomoc.

Charakteristika OZ

Pri rešpektovaní princípov, cieľov a metód Fondu sociálneho rozvoja a Manuálu pre partnerstvá, združenie považuje za prioritu vo svojej činnosti riešenie problémov skupín obyvateľstva, osobitne ohrozených sociálnou exlúziou, dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu, členov separovaných a segregovaných komunít.

Princípom pre prácu združenia je práca v partnerstve, zameraná na:

-         stimulovanie ekonomickej aktivity,

-         propagovanie rovnakých príležitostí a znižovanie sociálnej exklúzie,

-         hľadanie nových prístupov k účasti komunity,

-         lepšia koordinácia na miestnej a lokálnej úrovni a v existujúcich verejných, súkromných a dobrovoľníckych organizáciách (MVO).      

Občianske združenie orientuje svoju činnosť na:

-         riešenie otázok zlepšenia kvality života občanov,

-         znižovanie sociálnych rozdielov medzi regiónmi, skupinami občanov,

-         zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti (aktivácia a motivácia) hlavne sociálne ohrozených a vylúčených skupín, občanov žijúcich v hmotnej núdzi,

-         príprava a realizácia projektov a programov podpory cez zvýšenie   zapojenia a angažovanosti sa subjektov a organizácii zaoberajúcich sa sociálnou problematikou,

-         spolupodieľať sa na budovaní systémov sociálnych služieb pre starých občanov, zdravotne postihnutých, drogovo závislých, migrujúcich občanov, deti a mládež a ostatných skupín odkázaných na sociálnu pomoc.

Navštívte nás na Francisciho 1, Rimavská Sobota. Viď Kontakt

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Celkový počet hlasov: 2508

Aktuality

Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti

13.03.2010 23:16
Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti.ppt (901 kB)

Vitajte na našom novom webe

13.03.2010 23:15
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb i...